شرح کالا

شرح کالا
Arcube GEARLESS ,26 Amp, +FXS IND
Arcube GEARLESS ,26 Amp, +FXS - GLB
Arcube GEARBOX,26 Amp, +FXS
MRL /Arcube GEARLESS ,26 Amp, +FXS

پک تابلو آرکیوب شامل : 1 – جعبه روزیون 2 – سنسور لیفت سنس 3- برد آوای G&Z میباشد

برد سخنگو – Brake resistor G&Z – سنسور خطی – Lift sence – کارکدک – Revission box

به تعداد هر توقف مبلغ 900,000 ریال به فاکتور اضافه خواهد شد

در صورتی که تراول از 8 توقف بیشتر باشد مبلغ 16,000,000 ریال بابت اضافه شدن ترانس افت ولتاژ به مبلغ تابلو اضافه خواهد شد .

در صورت دو درب بودن کابین و یا نیازهای دیگر با بخش فروش هماهنگ شود.